Aperio

APERIO: Entre la escuela y la calle. Diseño, desarrollo y medición de impacto de un dispositivo socioeducativo conectado al sistema de educación formal.
Todo el mundo parece estar de acuerdo en que vivimos un tiempo de cambios profundos que están impactando ya en nuestra sociedad. Están sucediendo mutaciones en los valores, en el empleo, en las estructuras familiares, y como no, en la educación. Se acumulan así los estudios y los diagnósticos, y las propuestas más o menos llamativas para intentar mejorando. Pero no se trata de crear un modelo perfecto, sino más bien de establecer un diálogo entre trayectorias y disciplinas.

Los objetivos principales del proyecto Aperio son:

  • Mejorar el rendimiento escolar del alumnado.
  • Promover la convivencia en los centros.
  • Proponer un dispositivo de promoción de la ciudadanía mixto (educación formal y no-formal) testado y validado.
  • Crear nuevos modelos de trabajo cooperativos entre profesionales y ámbitos educativos.

APERIO: Ikastetxearen eta kalearen arteko zubi. Hezkuntza-sistema arautuarekin loturiko gizarte eta hezkuntza arloko baliabide bat diseinatu, garatu eta horren eragina neurtu.
Badirudi mundu guztia ados dagoela aldaketa sakonak bizi ditugula garai hauetan, eta dagoeneko hasiak direla gure gizartean eragin bat izaten. Aldaketak gertatzen ari dira balioetan, enpleguan, familia-egituretan eta, jakina, baita hezkuntzan ere. Azterlanak eta diagnostikoak ugaritzen ari dira, eta gero eta proposamen nabarmen gehiago egiten ari dira hobetzen saiatzeko. Baina helburua ez da eredu perfektu bat sortzea, baizik eta ibilbideen eta jakintza-arloen artean elkarrizketa bat finkatzea.

Aperio Proiektuaren helburu nagusiak hauek dira:

  • Ikasleen eskola-errendimendua hobetzea.
  • Ikastetxeetan elkarbizitza sustatzea.
  • Herritarrentzat sustapen-baliabide misto bat (hezkuntza arautua eta ez-arautua) proposatzea, frogatua eta baliozkotua.
  • Profesionalen eta hezkuntza-arloen artean elkarlanean oinarritutako lan-eredu berriak sortzea.
Cerrar