Laboeduca

Este blog da cuenta de las actividades y proyectos del laboratorio de innovación socioeducativa de Asociación Navarra Nuevo Futuro. Analizamos datos y observaciones, diseñamos metodologías y adaptaciones, las testamos y sistematizamos y compartimos lo que hemos aprendido. Prototipos, intercambio de prácticas, modelos…


Asociación Navarra Nuevo Futuro elkartearen gizarte eta hezkuntza arloko berrikuntzarako laborategiaren jarduerak eta proiektuak azaltzen dizkigu blog honek. Datuak eta behaketak aztertzen ditugu, metodologiak eta egokitzapenak diseinatzen ditugu, frogatu eta sistematizatu egiten ditugu eta ikasitakoa partekatzen dugu. Prototipoak, praktiken trukea, ereduak…

Cerrar