Desarrollamos los prototipos en Colegio Hijas de Jesús de Iruña-Pamplona en las semanas del 23 de octubre al 6 de noviembre de 2017.   Iruñeako Hijas de Jesus ikastetxean propotipoak garatuko ditugu 2017ko urriaren 26tik azaroaren 6 era bitarteko asteetan

Participan 60 alumnos-nas de 3º ESO. 15 horas distribuidas en 1 semana y además acciones puntuales.
Se realizan 2 unidades didácticas conectadas a los temas tratados en clase:
“Es tarde pero es nuestra hora”: Educación medioambiental y creación artística.
“Los derechos no son un cuento”: Memoria transgeneracional y derechos de la Infancia.

3.DBH-ko 60 ikaslek parte hartuko dute. 15 ordu aste batetan banatuak, gehi ekintza puntualak. Klasean lantzen diren gaietara konektatuta dauden bi unitate didaktiko egingo dira.“Berandu den arren gure ordua da”: Ingurugiroaren heziketa eta sormen artistikoa.“Eskubideak ez dira ipuinak”:  Belaunaldien arteko memoria eta haurtzaroaren eskubideak.